In Nederland en ook in Zuid-Nederland is de vraag naar grootschalige batterijopslag toegenomen. Deze stijgende vraag komt onder andere door de groei van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie, die ons land in rap tempo transformeren. Nederland heeft daarnaast als ambitie om tegen 2050 volledig duurzaam te zijn, en dit vereist een heroverweging van de huidige elektriciteitsinfrastructuur. In dit artikel richten we onze aandacht op grootschalige batterijopslag in Zuid-Nederland en verkennen we waarom deze technologie van essentieel belang is voor de toekomst van duurzame energie.

Waarom is elektriciteitsopslag belangrijk?

Grootschalige batterijopslag speelt een belangrijke rol in de energietransitie omdat er met de opslag van energie meer balans gebracht kan worden tussen vraag en aanbod. Eén van de grote uitdagingen van duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, is hun onvoorspelbare karakter. De beschikbaarheid van zonne- en windenergie is immers sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en vaak alleen overdag beschikbaar. Grootschalige batterijen bieden de mogelijkheid om overtollige energie op te slaan op momenten van overvloed en deze later vrij te geven wanneer de vraag naar elektriciteit hoog is of wanneer deze groene energie niet direct beschikbaar is. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening en draagt bij aan een stabieler elektriciteitsnetwerk.

De rol van grootschalige batterijopslag bij netcongestie in Zuid-Nederland

Een bijkomend voordeel van grootschalige batterijopslag is de capaciteit om netcongestie, ofwel de “file op het net”, te verminderen. De groeiende vraag naar elektriciteit, met name tijdens piekuren, heeft in sommige regio’s geleid tot overbelasting van het elektriciteitsnet. Dit kan leiden tot stroomuitval en verhoogde energiekosten voor bedrijven. Grootschalige batterijopslag kan werken als een buffer, waardoor de elektriciteitsvraag tijdens piekuren kan worden verminderd en een gelijkmatige stroomtoevoer kan worden gehandhaafd.

De voordelen van een grootschalige batterij opslag in Zuid-Nederland

Een grootschalige batterij plaatsen biedt aanzienlijke voordelen. Deze batterijen kunnen direct aan het openbare elektriciteitsnet worden gekoppeld, maar ze kunnen ook achter de aansluiting van grote industriële installaties worden geïnstalleerd. Het vermogen om op lokaal niveau energie op te slaan en vrij te geven, maakt het elektriciteitsnet resistenter tegen netcongestie in Zuid-Nederland en verbetert het de algehele energie-efficiëntie.

Bij Unisun Energy werken we nauw samen met netbeheerders en grootschalige batterijopslagleveranciers, waaronder Huawei, om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor deze groeiende uitdagingen. Door de krachten te bundelen en geavanceerde batterijtechnologie te benutten, streven we ernaar om Zuid-Nederland voor te bereiden op een duurzame toekomst waarin de elektriciteitsinfrastructuur flexibel, betrouwbaar en klaar is voor de groei van duurzame energiebronnen.